Digitalizacija

Digitalno emitovanje TV programa predstavlja novi način prenosa i prijema televizijskog signala, koji se obavlja u celom svetu.