Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja, savetodavne, stručne, protokolarne, poslove odnosa sa javnošću, kao i poslove organizacione i administrativno-tehničke prirode koji su od neposrednog značaja za rad ministra. Stara se o blagovremenom izvršavanju obaveza i aktivnosti Ministra i ostvarivanju saradnje sa odgovarajućim državnim i drugim organizacijama i institucijama.

 

Šef kabineta ministra

Dobrina Đuković

 

Rukovodilac Grupe za javnost rada

dr Emilija Radibratović