Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija

Tatjana Matić je rođena 2.  jula 1972. godine u Beogradu,  gde je završila osnovnu  školu i gimnaziju.  Diplomirala je na  Filološkom fakultetu  Univerziteta u Beogradu i  stekla zvanje profesora  srpskog jezika i  književnosti.

Oktobra 2020. imenovana je  za  ministarku trgovine,  turizma i telekomunikacija.

Maja 2014. imenovana je za  državnog sekretara u  Ministarstvu trgovine,  turizma i  telekomunikacija.

Posao  rukovodioca Radne grupe za  realizaciju završnih   aktivnosti projekta  ,,Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala“ obavljala je od jula iste godine.

Od marta 2015. bila je član Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO-a u oblasti informacionih tehnologija i informacionog društva. Juna iste godine imenovana je i za rukovodioca Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže. Angažovana u koordinacionom telu za proces pridruživanja EU, poglavlja 3 i 10, od septembra 2015. godine, kao predsednik pregovaračkih grupa – Pravo osnivanja i Sloboda pružanja usluga i informacionog društva i medija. Od januara 2016. godine je član Evropske strateške grupe za digitalni razvoj, a od marta je koordinator Programa ekonomskih reformi – ERP 2016-2018. Rukovodilac savetodavnog tela za praćenje sprovođenja projektnih aktivnosti ,,Povezan i siguran –bezbedno virtuelno okruženje za decu“ i projekat ,,IT karavan“.

Od jula 2012. do aprila 2014. godine obavljala je funkciju državnog sekretara Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija , gde je pružala podršku ministru u rukovođenju ljudskim, finasijskim i drugim resursima, koordinirala rad internih jedinica ministarstva spoljne i obavljala koordinaciju sa drugim državnim institucijama i međunarodnim organizacijama. Tokom ovog perioda vršila je funkcije rukovodioca Radne grupe za praćenje procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala u Srbiji, predsednika Pregovaračke grupe za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga, Pregovaračke grupe za konkurenciju i predsednik Pregovaračke grupe za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Obavljala poslove predsednika Saveta za bezbednost proizvoda i bila član UO Fonda za razvoj Republike Srbije.

U periodu od 2007. do 2012. godine vršila je funkciju sekretara Ministarstva rada i socijalne politike. Pored podrške ministru u rukovođenju ljudskim, finasijskim i drugim resursima, koordinirala je rad internih jedinica Ministarstva rada i socijalne politike. Bila je član Zajedničkog tela za pripremu Okvira za strateško usklađivanje i Projektne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje reforme državne uprave u Republici Srbiji za period 2009. do 2012. godine. Imenovana je za Projektnog administratora za Projekat DILS – „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“. Istovremeno, bila je nadležna za programe pomoći (SPO) kao IPA službenik i Rukovodilac tela odgovornog za prioritetnu osu/mere u Ministarstvu rada i socijalne politike u pripremi decentralizovanog sistema upravljanja EU fondovima. U okviru ovih nadležnosti bila je odgovorna za predstavljanje, upravljanje i nadzor poslova u okviru IPA; rukovođenje poslovima i aktivnostima IPA jedinice pod decentralizovanim sistemom upravljanja EU fondovima; obavljanje horizontalne funkcije službenika zaduženog za Deklaraciju o upravljanju.

Od 2005. do 2007. godine bila je direktor Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa , gde je bila nadležna za upravljanje i koordinaciju rada Službe.

U periodu od 2004. do 2005. godine postavljena je za šefa kabineta Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju , zadužena za organizaciju i koordinaciju rada, protokol i  međunarodnu saradnju.

Od 2002-2004. godine, obavljala je funkciju pomoćnika šefa kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije i Koordinacionog centra SRJ i RS za Kosovo i Metohiju.

Od decembra 2001. do septembra 2002. godine bila je na poziciji marketing menadžera kompanije “William Grants – MPS Group” u Beogradu.

U periodu od februara do novembra 2001. godine, bila je pomoćnik direktora kompanije “Panasonic” u Srbiji.

Stručna usavršavanja:

  • mart – juli 2010. godine,  Trening trenera za IPA III i IV komponentu; Projekat finansiran od strane EU -“Project Preparation and TA Facility to Reinforce  Administrative Capacity in Serbia” –  pohađala 4 modula: Project generation – Major projects;  Financial Management; Procurement Rules; Human Resource Development Operational Programme – management and implementation.
  • decembar 2009. godine  “Analiza rizika i upravljanje rizicima”
  • oktobar 2006. godine  “Antidiskriminacija, zaštita ljudskih i manjinskih prava, sistem prevencije i rešavanja spornih pitanja, sporova i konflikata”
  • jun – juli  2005. godine,  Program ”Žene lideri” , u organizaciji  US State Department-a

Govori engleski jezik i ruski jezik.

Kontakt osobe:
Ivana Čvorović

 

Telefon:
011/20-20-057


011/20-20-058

 

e-mail:
kabinet@mtt.gov.rs