Јавне набавке

ЈН O-21/2022 – Сервисирање службених возила за Сектор туристичке инспекције (по партијама)

ЈН О - 22/2022 -Одржавање софтвера за реализацију мултифункционалних пројеката и проширење за модул за евиденцију опреме на пројектним локацијама

ЈН О - 4/2022 - Набавка лиценци за ГИС софтвер

Јавни позив за јавну набавку добара – набавка напредне комуникационе инфраструктуре, као и едуроам бежичне инфраструктуре на факултетима и институтима у Републици Србији ЈН О 12/2022

Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услогом демонтаже, монтаже и балансирања- ЈН О16/2022

Набавка авио карата за потребе министарства

ЈН О 14/2022 Услуге узорковања, анализе и извештаја о усаглашености и безбедности производа

ЈН O-10/2022 – Сервисирање службених возила код овлашећених сервисера (по партијама)

ЈН O-15/2022 Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама).

Јавни – Набавка лиценци за софтвере за аутоматско прикупљање, претрагу и анализу података на интернету, ЈН О-13/2022

Јавни позив – Сервисирање службених возила (по партијама), Партија 1 - Мазде, ЈН О-11/2022

Јавна набавка - O 6/2022 - Набавка опреме за Дата центар

Jавнa набавкa услуга – ЈН O-10/2022 Сервисирање службених возила код овлашћених сервисера по партијама

Јавна набавка - услуге од поверења за потребе превођења министарства по паријама

Јавни позив за отворени поступак јавне набавке услуге- сервисирање службених возила по партијама- ЈН О3/22

ЈН O-1/2022 Израда саобраћајног пројекта за постављање туристичке саобраћајне сигнализације

Јавна набавка услуга – ЈН O-2/2022 Превоз делегација за потребе министарства