Јавне набавке

Апликацијски план јн 2022 Измена 7

Апликацијски план јн 2022 Измена 6

Измена 5 јавних набавки апликацијски

Измена плана јавних набавки

Одржавање софтвера NEPRO+ за потребе тржишне инспекције

ЈН О 37/2022 Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партима).

Услуге штампања и пратеће услуге- ЈН О36/2022

Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења- ЈН 035/2022

Услуге стандардизације текстова за објаву у облику пројекта дигитализација туристичке поунуде Србије- ЈН О18/2022

ЈН О 31/2022 - Услуге одржавања инфраструктуре (дизеч агрегат, INROW јединице и УПС уређаји) у сервер сали министарства

Стручни надзор у вези са изрдњом напредне комникационе инфраструктуре, као и бежичне инфраструктуре на факултетима и институцијама у Републици Србији, ЈН О-33/2022

Стручни надзор у вези са пројектом дигитлизација туристичке понуде Србије ЈН032/2022

Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области информационе безбедности- ЈН 034/2022

Услуге одржавања NextBiz софтвера (ЈН П-29/2022)

ЈН О 30/2022 Израда са постављањем туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије

ЈН О -27/2022 - Израда пројектно - техничке документације за изградњу марине Велико Градиште

ЈН О -26/2022 - Набавка услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

ЈН О -23/2022 - Одржавање софтвера ИНЕС+ за потребе тржишне инспекције

Jавну набавкa услуга – ЈН О 25/2022 Услуге узорковања, анализе и извештаја о усаглашености и безбедности производа, поновљени поступак

ЈН O-5/2022 – Одржавање софтвера за праћење реализације активности управљања документацијом на пројектима министарства

ЈН O-21/2022 – Сервисирање службених возила за Сектор туристичке инспекције (по партијама)

ЈН О - 22/2022 -Одржавање софтвера за реализацију мултифункционалних пројеката и проширење за модул за евиденцију опреме на пројектним локацијама

ЈН О - 4/2022 - Набавка лиценци за ГИС софтвер

Јавни позив за јавну набавку добара – набавка напредне комуникационе инфраструктуре, као и едуроам бежичне инфраструктуре на факултетима и институтима у Републици Србији ЈН О 12/2022

Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услогом демонтаже, монтаже и балансирања- ЈН О16/2022

Набавка авио карата за потребе министарства

ЈН О 14/2022 Услуге узорковања, анализе и извештаја о усаглашености и безбедности производа

ЈН O-10/2022 – Сервисирање службених возила код овлашећених сервисера (по партијама)

ЈН O-15/2022 Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама).

Јавни – Набавка лиценци за софтвере за аутоматско прикупљање, претрагу и анализу података на интернету, ЈН О-13/2022

Јавни позив – Сервисирање службених возила (по партијама), Партија 1 - Мазде, ЈН О-11/2022

Јавна набавка - O 6/2022 - Набавка опреме за Дата центар

Jавнa набавкa услуга – ЈН O-10/2022 Сервисирање службених возила код овлашћених сервисера по партијама

Јавна набавка - услуге од поверења за потребе превођења министарства по паријама

Јавни позив за отворени поступак јавне набавке услуге- сервисирање службених возила по партијама- ЈН О3/22

ЈН O-1/2022 Израда саобраћајног пројекта за постављање туристичке саобраћајне сигнализације

Јавна набавка услуга – ЈН O-2/2022 Превоз делегација за потребе министарства