Повезане школе

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе – "Повезане школе

 

ВЛАСНИК ПРОЈЕКТА: Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Од 2018. године до краја 2022. године

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Превазилажење и сузбијање дигиталној јаза, подизање дигиталне писмености, постизање конкурентности младих генерација у дигиталном добу и омогућавање базе раста ИТ индустрије.

 

Капитални пројекат "Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе – "Повезане школе", који Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја,  предвиђа свеобухватно унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у свим основним и средњим школама у РС. Развој инфраструктуре који спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација обухвата изградњу бежичних локалних рачунарских мрежа у преко 1800 школских објеката, као и унапређење опреме Академске мреже Републике Србије ради обезбеђивања поузданог и сигурног интернет приступа. У јуну 2019. године завршен је пилот пројекат изградње локалних мрежа, којим је обухваћено 28 основних и средњих школа у 16 градова у Србији. Изградња мреже је инфраструктурни предуслов за програм дигиталних учионица, односно опремање школа одговарајућом рачунарском опремом и израдом дигиталних наставних садржаја, које реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Закључно са завршетком Фазе 2 пројекта, изграђена је WIFI и LAN мрежа у 923 школска објекта, чиме је обухваћено 62% од укупног броја ученика на територији Републике Србије, а са завршетком Фазе 3, број ученика који ће имати приступ интернету путем школског WIFI-а подићи ће се на 95%. Такође, пројектом је предвиђено да до краја 2021. године све школе у Републици Србији, приближно 4000 школских објеката, добију бесплатан интернет путем АМРЕС-а.