Информација за посреднике у промету и закупу непокретности

Обавештења

Обавештење о новом испитном року за полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности

Захтев за пријаву полагања, у wordu, како би кандидати могли исти да попуњавају

Обавештење за писмени део испита (тест)

Обавештење за усмени део испита

Информације за регистар посредника

Измене Правилника о регистру посредника у закупу непокретности

Информације за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Донети ажурирани у складу са Националном проценом ризика документи: