2021

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 110-00-99/2020-02

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Претходно обавештење- АМРЕС и САНУ

Претходно обавештење- Информациона безбедност

Претходно обавештење- Информационе-комуникационе технологије по партијама

Претходно обавештење- Промовисање

Претходно обавештење- авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 – Dubai

ИКТ инфраструктура за образовне институције – фаза 3

Надоградње кичме АМРЕС мреже

Rural Broadband

Јавни позив за јавну набавку услуга – ЈН O-54/2021 Набавка услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

ЈН O-55/2021 Организација конференција и других догађаја

ЈН О-47/2021 - Израда пројектно-техничке документације за изградњу марине Голубац

Јавни позив 48/2021 - Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), поновљени поступак за Партију Пожаревац

ЈН О-49-/2021 - Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе технологије

ЈН О-51/2021 - Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

JН О - 53/2021 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), поновљени поступак за Партију Пожаревац

ЈН О-46/2021 - Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање министарства

ЈН О 52-2021 Организација јавног догађаја из области заштите потрошача и циљу подизања свести јавности о правима потрошача

ЈН О-41/2021 – Набавка опреме за сервер салу у Дата центру у Париској 7

Јавни позив за јавну набавку добара – Набавка квалификованих електронских потписа и читача за потребе Сектора тржишне инспекције, број јавне набавке JН О – 42/2021

Јавни позив за јавну набавку добара – Услуга одржавања софтвера НЕПРО + за потребе тржишне инспекције, број јавне набавке ЈН О – 38/2021

 

Јавни позив за јавну набавку услуга – Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), број јавне набавке JН О – 39/2021.

ЈН О-34/2021 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

ЈН О-37/2021 – Промоција националног бренда Србија кроз организацију скупа привредних субјеката који се баве традиционални занатима у Србији

Јавни позив за јавну набавку услуга – Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), број јавне набавке JН О – 36/2021.

ЈН О-31/2021 – Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

ЈН О 27/2021 – Израда са постављањем туристичке саобраћајне сигнализације на територији општина Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Горњи Милановац, града Чачка и подручја Дивчибара

ЈН О 28/2021 – Израда са постављем туристичке саобраћајне сигнализације за обележавање бициклистичке руте ,,ЕуроВело 11“ – фаза I од границе АП Војводине до Ниша

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 32/2021 – Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, INROW јединице и UPS уређај) у сервер сали Министарства.

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 33/2021 – Набавка нових модула за Централни информациони систем у угоститељству и туризму

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 29/2021 – Контакт центар за област трговине и заштите потрошача

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 30/2021 – Набавка услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 19/2021 – Дигитализација архиве о Михајлу Пупину

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 26/2021 Набавка веб оријентисане апаликације за праћење реализације уговора заједничке широкопојасне инфраструктуре у руралним пределима

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 23/2021 Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције по партијама, поновљен поступак за партију Нови Сад

Јавни позив ја јавну набавку ЈН О 24/2021 Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО

Јавни позив ја јавну набавку ЈН О 22/2021 Одржавање софтвера ИНЕС+ за потребе тржишне инспекције

Јавни позив за јавну набавку добара – Набавка клима уређаја, број јавне набавке JН О – 20/2021

Јавни позив- ЈН О-21/2021 Услуге превођења за потребе министатсртва (по партијама )

Јавни позив- Дигитализација туристичке понуде Србије- ЈН О 18/2021

Јавни позив- Одржавање софтвера за рад Сектора туристичке инспекције- ЈН О 15/2021

Јавни позив- O 17/2021- Услуга набавки авио карата

Јавни позив- Услуге стручног надзора Повезане школе фаза 3

Јавни позив JН О – 12/2021 – Услуге штампања и пратеће услуге

Јавни позив JН О – 14/2021 – Израда Стратегије трговине Републике Србије са акционим планом

Јавни позив JН О – 13/2021 – – Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Јавни позив JН О – 11/2021 -Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив JН О – 6/2021 – Набавка лиценци за спфтвере за претрагу интернета Maltego xl, Maltego social link и Mozenda.

Јавни позив JН О - 10/2021  -  Сервисирање службених возила  (по партијама)

Јавни позив JН О - 11/2021 -Сервисирање службених возила  за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив JН О - 13/2021 - – Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Јавни позив JН О - 6/2021  -  Набавка лиценци за спфтвере за претрагу интернета Maltego xl, Maltego social link и Mozenda.

Јавни позив JН О - 7/2021  -  Набавка дизел горива

Јавни позив JН О - 9/2021  -  Сервисирање службених возила код овлашћеног сервисера по партијамa

Јавни позив ЈН О – 1/2021 – Израда саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације на територији РС

Јавни позив ЈН О – 2/2021 – Набавка мултифункционалног подног штампача

Јавни позив ЈН О – 3/2021 – Организација конференција и других догађаја

Јавни позив ЈН О – 4/2021 – Набавке опреме у сврху унапређења информационо комуникационе инфраструктуре у образовању науци и култури

Јавни позив ЈН О – 5/2021 – Набавка лиценци за ГИС софтвер

Јавни позив ЈН О – 8/2021 – Набавка квалификованих електронских потписа и читача за потребе Сектора туристичке инспекције и Секретаријата