Стратегије

Стратегијски маркетинг план туризма Републике Србије до 2025. године
3.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...


Стратегија заштите потрошача за период 2019-2024. године
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Акциони план Стратегије заштите потрошача за период 2019-2022. године
338.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Action plan 2018-19 for implementation of the Strategy Information Security in Republic of Serbia
4.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Strategy on Development of Information Technology Industry for the period from 2017 go 2020
159.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
254.6 KB
1291 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја информационог друштва
Стратегија развоја информационог друштва („Службени гласник РС” бр. 51/10)
254.1 KB
2485 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017-2020. године
1.2 MB
1545 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја елeктронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године
158.8 KB
2878 Преузимања
Детаљније...


Стратегија заштите потрошача за период 2013. до 2018. године
586.1 KB
1284 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја туризма Републике Србије
704.7 KB
6274 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја туризма Републике Србије за период  2016. - 2025.
2.5 MB
3466 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године
346.4 KB
392 Преузимања
Детаљније...

Стратегије развоја туризма Републике Србије 2016. -2025.
2.8 MB
145 Преузимања
Детаљније...

Tourism development strategy of Republic Serbia 2016.- 2025.
2.6 MB
314 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја трговине - акциони план
413.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја трговине - анекс
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја трговине Републике Србије до 2020. године
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године
372.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Strategy for the Development of Information Security in the Republic of Serbia for 2017-2020
415.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији
696.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године
Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године („Службени гласник Републике Србије“ број 33/18)
7.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...