Vesna Novaković: Zakon jednostavniji, jasniji i precizniji

Pomoćnik ministra trgovine za zaštitu potrošača Vesna Novaković izjavila je da Zakon o zaštiti potrošača, koji danas stupa na snagu, urađen uz široku podršku i saradnju, kao i da su odredbe mnogo jednostavnije, jasnije i preciznije, a sve u cilju da se uravnoteži odnos potrošača i trgovaca.

“Konkretna novina je da je u prvih šest mesci od obavljene kupovine opravka robe moguća samo uz našu prethodnu izričitu saglasnost“, obijasnila je Novaković za RTS dodajući da je zakon urađen uz široku podršku i saradnju sa udruženjima za zaštitu potrošaca, drugim resornim ministarstvima i predstavnicima privrede.

Objašnjavajući da nam se dešavalo da nam se roba popravlja, a da mi to zapravo nismo tražili, ona je istakla da je sada zakonom precizirano da se roba može popravljati, ali samo ako smo mi kao potrošači dozvolili.

“Potrošač uvek ima pravo, ako nije zadovoljan, pre svega da bira da li će roba da mu se popravi ili zameni, a ukoliko to nije moguće imamo pravo na sniženje cene, raskid ugovora i povraćaj novca“, rekla je Novaković.

Ona je obijasnila i da su zakonom konkretizovani i precizirani određeni rokovi.

Prema njenim rečima, tako je sada rok za ispruku robe 30 dana, a ukoliko nam se roba ne isporuči imamo pravo na raskid ugovora i povraćaj novca.

Kako je istakla, skraćen je i rok za odgovor trgovca na reklamaciju sa 15 na osam dana s tim što taj odgovor mora da bude precizan, jasan.

“Osnovna ideja zakona je bila da se mehanizmi budu lakši i jednostavniji. Ovaj zakon nema za cilj da štiti ni potrošace niti da ide na štetu trgovcma, već naprotiv da uravnoteži njihov odnos. Svi oni koji fer posluju apsolutno nemaju problema sa ovim zakonom“, rekla je Novaković dodajući da potrošači imaju pravo da znaju svoja prava i na koji način mogu da ih ostvare.

Podsećajući na obavezu predugovornog informisanja, ona je istakla da je trgovac dužan da pre nego što potrošač odluči da nešto kupi pruži sve bitne informacije.

Navodeći da ima zloupotreba, ali da one nisu toliko česte od strane potrošača, ona je istakla da je bitno da se odredbe zakona primenjuju.

Novaković je naglasila da je zakon skoro 99 odsto usklađen sa evropskom praksom.