Весна Новаковић: Закон једноставнији, јаснији и прецизнији

Помоћник министра трговине за заштиту потрошача Весна Новаковић изјавила је да Закон о заштити потрошача, који данас ступа на снагу, урађен уз широку подршку и сарадњу, као и да су одредбе много једноставније, јасније и прецизније, а све у циљу да се уравнотежи однос потрошача и трговаца.

“Конкретна новина је да је у првих шест месци од обављене куповине оправка робе могућа само уз нашу претходну изричиту сагласност“, обијаснила је Новаковић за РТС додајући да је закон урађен уз широку подршку и сарадњу са удружењима за заштиту потрошаца, другим ресорним министарствима и представницима привреде.

Објашњавајући да нам се дешавало да нам се роба поправља, а да ми то заправо нисмо тражили, она је истакла да је сада законом прецизирано да се роба може поправљати, али само ако смо ми као потрошачи дозволили.

“Потрошач увек има право, ако није задовољан, пре свега да бира да ли ће роба да му се поправи или замени, а уколико то није могуће имамо право на снижење цене, раскид уговора и повраћај новца“, рекла је Новаковић.

Она је обијаснила и да су законом конкретизовани и прецизирани одређени рокови.

Према њеним речима, тако је сада рок за испруку робе 30 дана, а уколико нам се роба не испоручи имамо право на раскид уговора и повраћај новца.

Како је истакла, скраћен је и рок за одговор трговца на рекламацију са 15 на осам дана с тим што тај одговор мора да буде прецизан, јасан.

“Основна идеја закона је била да се механизми буду лакши и једноставнији. Овај закон нема за циљ да штити ни потрошаце нити да иде на штету трговцма, већ напротив да уравнотежи њихов однос. Сви они који фер послују апсолутно немају проблема са овим законом“, рекла је Новаковић додајући да потрошачи имају право да знају своја права и на који начин могу да их остваре.

Подсећајући на обавезу предуговорног информисања, она је истакла да је трговац дужан да пре него што потрошач одлучи да нешто купи пружи све битне информације.

Наводећи да има злоупотреба, али да оне нису толико честе од стране потрошача, она је истакла да је битно да се одредбе закона примењују.

Новаковић је нагласила да је закон скоро 99 одсто усклађен са европском праксом.