Усвојени закони у области информационе безбедности и поштанског саобраћаја

Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да јучерашње усвајање нових законских решења у Народној скупштини, на предлоге тог Министарства, представља значајно унапређење регулативе и приближавање европским и светским стандардима у области развоја дигиталне економије и друштва, као и у области поштанског саобраћаја, електронске трговине и заштите потрошача.

Она је истакла да су ради унапређења информационе безбедности и са циљем потпуног усклађивања са европском Директивом о мрежној и информационој безбедности, усвојене измене Закона о информационој безбедности из 2016. године.

Усвојени закони у области информационе безбедности и поштанског саобраћаја

„Предвиђени су ревизија броја ИKТ система од посебног значаја, допуњавање листе области са услугама дигиталне инфраструктуре и дигиталних сервиса, као и дефинисање поступања релевантних органа и институција у случају инцидента који значајно угрожавају и нарушавају информациону безбедност у Републици Србији“, навела је Матић.

Државна секретарка је рекла да је донет и нови Закон о поштанским услугама са циљем прилагођавања новим захтевима поштанског тржишта.

„Закон ће допринети спречавању нелегалне трговине путем поштанских пакета, унапређењу заштите права потрошача тј. корисника поштанских услуга, имплементацији одредаба поштанских директива ЕУ, као и обезбеђењу одрживости универзалне поштанске услуге као услуге од општег интереса“.

У Народној скупштини усвојен је и Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза којим су потврђена акта која је донела ова специјализована организација Уједињених нација, на којима се заснива пружање међународног поштанског саобраћаја у целом свету.