Усвојена Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности

Министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић саопштила је да је Влада Републике Србије усвојила Стратегију развоја информационог друштва и информационе безбедности на предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација и утврдила визију развоја информационог друштва у Републици Србији до 2026. године дефинисањем кључних мера и активности.

”Србија препознаје значај дигитализације и информационе безбедности, што завидни резултати у овој области и показују. Стратегија обухвата две важне области и то информационо друштво и информациону безбедност, чије је даље развијање предуслов за потпуну дигитализацију друштва”, рекла је Матић.

Она је додала и да је доношење и имплементација стратешког документа у области развоја информационог друштва и информационе безбедности важна како би се наставило са даљим унапређењем дигиталних знања и вештина свих грађана, подизање капацитета запослених и у јавном и у приватном сектору за коришћење нових технологија, као и унапређење дигиталне инфраструктуре у образовним установама. Поред тога неопходно је наставити и интензивирати активности на дигитализацији услуга и пословања у јавном и приватном сектору, а уз све то веома је важно унапређивати информациону безбедност првенствено развојем капацитета надлежних институција, подизањем свести грађана, подстицањем јавно-приватног партнерства и унапређењем регионалне и међународне сарадње.

Стратегију развоја информационог друштва и информационе безбедности за период од 2021. до 2026. године, са Акционим планом који детаљно разрађује активности до 2023. године, усвојила је Влада Србије на седници одржаној 26. августа 2021.