Усвојен закон за унапређење електронског пословања и електронске управе

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, поздравила је доношење Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, који је данас усвојила Скупштина Србије.

Она је оценила да тај закон представља регулаторну основу за унапређење и већу примену електронског пословања и електронске комуникације, односно да ће њиме бити омогућени поуздана електронска идентификација и електронска достава, које ће имати исту правну снагу као и потпис, печат и подношење докумената у папирној форми.

Усвојен закон за унапређење електронског пословања и електронске управе

„Ово је само почетак ослобађања од вишка папирологије која је до сада била обавезна у комуникацији и пословању између грађана, државних органа и привредних субјеката, са више од стотину прописа који подразумевају коришћење папирних докумената. Са друге стране, прелазак на електронску идентификацију и употребу електронских докумената и доставе, омогућиће и бржу пословну комуникацију и привређивање уопште, као и ефикаснију јавну управу“, истакла је Матић.

Државни секретар је најавила да ће бити донето и 17 подзаконских аката којима се дефинишу електронска идентификација, електронска достава и чување докумената, потпис у клауду и друге услуге од поверења у електронском пословању, као и успостављање мреже пружалаца услуга од поверења.

„Законско признавање електронске идентификације и електронских докумената и доставе допринеће и јачању поверења грађана и привреде у дигитализацију. Али, исто тако, потребна је и додатна промоција и едукација становништва о значају дигиталне трансформације друштва, као и подизање опште дигиталне писмености како би сви имали равноправне шансе да се укључе у дигиталне процесе“, закључила је државни секретар.