Усвојен Предлог закона о електронским комуникацијама

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да је усвајањем Предлога закона о електронским комуникацијама, на данашњој седници, Влада Србије још једном потврдила европско опредељење и спремност да Србија буде укључена у савремене технолошке токове.

Усвојен Предлог закона о електронским комуникацијама

„Новим Законом о електронским комуникацијама биће постигнута потпуна усаглашеност са важећим регулаторним оквиром Европске уније из 2009, и отклониће се недостаци важећег закона који су уочени кроз његову досадашњу примену. Нова решења омогућиће унапређење пословања оператора електронских комуникација, јачање конкуренције на тржишту, као и бољу заштиту права корисника електронских комуникационих услуга, нарочито у погледу вансудског решавања спорова, спречавања прекомерних рачуна и услуга родитељске контроле“, рекла је Матић, изразивши очекивање да ће наведени ефекти допринети убрзаном развоју тржишта електронских комуникација у Републици Србије.

Она је подсетила да је једна од најзначајнијих новина увођење обавезе мобилних оператора да врше регистрацију припејд корисника.

„На тај начин биће омогућено спречавање злоупотребе електронских комуникација, међу којима су: упућивање злонамерних позива и узнемиравање, лажно узбуњивање, различити облици превара, организовање терористичких активности и других облика тешких кривичних дела“, навела је државни секретар.

Она је истакла и да ће закон омогућити стварање услова за оптимално и ефикасно коришћење радио-фреквенцијског спектра који представља значајни државни ресурс, кроз увођење нових технологија у одговарајуће фреквенцијске опсеге.