Усвајање Стратегије развоја дигиталних вештина допринеће укупном друштвеном напретку

Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, поздравила је доношење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024, коју је Влада Србија усвојила на јучерашњој седници на предлог тог министарства, оценивши да је тиме покренут процес укључивања целокупног становништва и привреде у дигитално друштво.

„Влада Србије препознала је значај дигитализације за целокупни економски и друштвени прогрес, али и потребу да у убрзаном технолошком развоју не изгубимо из вида и поједине припаднике и припаднице нашег друштва. Доношење Стратегије развоја дигиталних вештина управо омогућава подизање дигиталне писмености свих грађана, почев од најмлађих који су и најугроженији, али и старијих суграђана, женске популације и других рањивих група“, поручила је Матић, истичући да стратешке мере предвиђају и подршку развоју професионалаца у дигиталном сектору.

Усвајање Стратегије развоја дигиталних вештина допринеће укупном друштвеном напретку

Државна секретарка је упозорила да је једна од највећих опасности технолошког убрзања, са којом се суочавају и високо развијене светске економије, стварање и продубљивање дигиталног јаза међу становништвом, који производи огромне економске разлике.

„Како бисмо омогућили да дигиталне технологије буду средство за постизање друштвене једнакости а не економске поларизације, и како ниједан грађанин и грађанка не би остали са аналогне стране дигиталног јаза, предвидели смо стратешке мере које ће омогућити не само развој дигиталне писмености дела друштва који је већ онлајн, већ и оних слојева који још увек немају ни основне дигиталне вештине“, истакла је Матић.

Она је додала и да с обзиром на степен у којем дигиталне вештине дотичу сваки аспект рада и живота и да обухватају различите области као што су образовање, тржиште рада, науку, технологију и иновације, као и трговинске и индустријске политике, визија Стратегије подразумева ефективну међусекторску сарадњу и коришћење свих расположивих ресурса.

Општи циљ Стратегије развоја дигиталних вештина 2020 – 2024, је унапређење дигиталних знања и вештина свих грађана, укључујући припаднике осетљивих друштвених група, ради омогућавања праћења развоја информационо комуникационих технологија у свим областима и обезбеђивања потреба привреде и тржишта рада.

Сходно томе, посебни циљеви су унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему, унапређење основних и напредних дигиталних вештина за све грађане, развој дигиталних вештина у односу на потребе тржиште рада, као и целоживотно учење ИКТ стручњака.