Uskoro podzakonska akta za efikasnije i brže poslovanje

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, najavila je da će četiri prioritetne Uredbe za implementaciju Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju biti izrađene već do kraja januara, a da očekuje da sva podzakonska akta budu završena u prvoj polovini ove godine.

Uskoro podzakonska akta za efikasnije i brže poslovanje

„Nećemo čekati zakonski rok, a to je 18 meseci, već ćemo nastojati da što pre omogućimo implementaciju ovog Zakona, jer je on najbolji pokazatelj spremnosti države Srbije da usvoji vrednosti koje su ključne u modernom poslovanju i komunikaciji, i neophodne za uspešnu digitalizaciju privrede i državne uprave u skladu sa prioritetima Vlade Srbije“, istakla je Matić.

Na predstavljanju Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, u Američkoj privrednoj komori u Beogradu, državni sekretar je podsetila da je u izradi ovog akta veliki doprinos dao privredni sektor.

Uskoro podzakonska akta za efikasnije i brže poslovanje

„Ministarstvo je organizovalo niz javnih rasprava i sastanaka na kojima su učestvovali predstavnici privrede, kao i javne uprave. Time je osim usklađivanja sa evropskom regulativom u ovoj oblasti ostvareno i prilagođavanje domaćoj dobroj praksi i otklanjanje uočenih prepreka za efikasno poslovanje“, rekla je Matić.

Ona je podsetila da će primena ovog Zakona omogućiti povećanu upotrebu elektronskog dokumenta, odnosno, smanjenje „papirologije“ u poslovanju i komunikaciji. Takođe, uređenjem oblasti elektronske identifikacije i uvođenjem različitih nivoa šema identifikacije, biće omogućeno masovnije korišćenje elektronskih servisa i vršenje elektronskih transakcija, a Zakon će omogućiti i razvoj usluga od poverenja: garantovanje verodostojnosti podataka u elektronskim transakcijama, uvođenje pouzdanog potpisa u klaudu, elektronske dostave, i kvalifikovanog elektronskog čuvanja.