Ускоро подзаконска акта за ефикасније и брже пословање

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, најавила је да ће четири приоритетне Уредбе за имплементацију Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању бити израђене већ до краја јануара, а да очекује да сва подзаконска акта буду завршена у првој половини ове године.

Ускоро подзаконска акта за ефикасније и брже пословање

„Нећемо чекати законски рок, а то је 18 месеци, већ ћемо настојати да што пре омогућимо имплементацију овог Закона, јер је он најбољи показатељ спремности државе Србије да усвоји вредности које су кључне у модерном пословању и комуникацији, и неопходне за успешну дигитализацију привреде и државне управе у складу са приоритетима Владе Србије“, истакла је Матић.

На представљању Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, у Америчкој привредној комори у Београду, државни секретар је подсетила да је у изради овог акта велики допринос дао привредни сектор.

Ускоро подзаконска акта за ефикасније и брже пословање

„Министарство је организовало низ јавних расправа и састанака на којима су учествовали представници привреде, као и јавне управе. Тиме је осим усклађивања са европском регулативом у овој области остварено и прилагођавање домаћој доброј пракси и отклањање уочених препрека за ефикасно пословање“, рекла је Матић.

Она је подсетила да ће примена овог Закона омогућити повећану употребу електронског документа, односно, смањење „папирологије“ у пословању и комуникацији. Такође, уређењем области електронске идентификације и увођењем различитих нивоа шема идентификације, биће омогућено масовније коришћење електронских сервиса и вршење електронских трансакција, а Закон ће омогућити и развој услуга од поверења: гарантовање веродостојности података у електронским трансакцијама, увођење поузданог потписа у клауду, електронске доставе, и квалификованог електронског чувања.