У припреми Предлог стратегије развоја дигиталних вештина

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је на почетку првог састанка Радне групе за израду Предлога стратегије развоја дигиталних вештина, да је у Републици Србији 51% лица старости од 15 и више година компјутерски неписмено, односно да је 34,2% лица компјутерски писмено, док је 14,8% делимично компјутерски писмено.

У припреми Предлог стратегије развоја дигиталних вештина

Она је указала на то да развој нових технологија диктира прилагођавање традиционалних струка и вештина дигиталном окружењу, те да је креирање послова будућности, које ће захтевати дигиталне вештине, извесно и на нивоу Европе и глобално.

Матић, која председава Радном групом, истакла је да су грађанима потребне дигиталне вештине не само на послу, већ и ради коришћења нових дигиталних услуга као што су е-управа, е-трговина и друге, које им могу олакшати живот, а које ће им бити недоступне уколико не овладају дигиталним вештинама.

„Такође, функционална дигитална неписменост може изложити грађане, а нарочито децу, злоупотребама нових технологија“, упозорила је.

У припреми Предлог стратегије развоја дигиталних вештина

Циљ Предлога стратегије јесте развој дигиталних вештина свих грађана кроз повећање компјутерске писмености, повећање употребе рачунара и интернета, увођење дигиталних вештина и компетенција на свим нивоима образовања и оспособљавања, као и подизање компетенција наставника.

Чланови Радне групе за израду Предлога стратегије развоја дигиталних вештина су поред представника Министарства трговине, туризма и телекомуникација, и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Српске академије наука и уметности, Електротехничког факултета и Филолошког факултета Универзитета у Београду, Академске мреже Србије, Математичке гимназије у Београду и Истраживачке станице Петница.