Татјана Матић у јутарњем програму РТС

Државни секретар Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Татјана Матић у јутарњем програму РТС1 говорила је о награди коју је министарство добило од америчког часописа Computerworld за национални пројекат Дигитална школа.

Пројекат Дигитална школа је добио престижну награду која се иначе додељује већ 25 година, рекла је Татјана Матић. Номинације су подељене у 11 засебних категорија међу којима су економски развој, нове технологије, приступ мобилним мрежама, сигурност и безбедност, филантропија и светска добробит (World-Good) у оквиру којег је Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација добило златну медаљу за пројекат Дигитална школа.

Дигитална школа, највећи пројекат информатичког опремања школа који је спроведен на територији Рeпубликe Србиje, омогућиo је да свака школа у Србији добије сaврeмeнo опремљен рачунарски кабинет, казала је Матић и закључила да је нa тaj нaчин, свaкoм учeнику и нaстaвнику у Србиjи, oмoгућeнo je кoришћeнњe рaчунaрa и инфoрмaциoних тeхнoлoгиja у eдукaтивнe сврхe.

Пројекат је у свeту јединствен и по томе што је обухватио свe oснoвнe шкoлe и опремио близу 3.000 школских објеката са преко 28.800 рачунара.

Такође, државна секретарка је позвала заинтересована удружења, задужбине и фондације да се одазову Јавном конкурсу за доделу средстава програма у области развоја информационог друштва 2013. који је објавило Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Један од приоритета Министарства је унапређење у области информационог друштва кроз пружање подршке програмским активностима, рекла је Татјана Матић и објаснила да је конкурс отворен за следеће области: такмичења у области информатике и математике, безбедност деце на интернету, дигитализација културне баштине, настава у дигиталним кабинетима и унапређење социјалне укључености особа са инвалидитетом применом информационо-комуникационих технологија.