Татјана Матић председавала конститутивном седницом Савета за безбедност производа

Државни секретар у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Татјана Матић истакла је данас председавајући првом конститутивном седницом Савета за безбедност производа, у Палати Србија у Београду, да је улога Савета да се побољша међуресорна сарадња и да се успоставе нови стандарди у области тржишног надзора за непрехрамбене производе који већ постоје у земљама чланицама Европске уније.

Она је рекла да Савет за безбедност производа, који је основан одлуком Владе Републике Србије, има за задратак да побољша коодринацију између свих инспекција и надзора који постоје у надлежним министарствима, а како је истакла, све у циљу побољшања статуса потрошача и квалитета и безбедности производа на тржишту Републике Србије.

Задатак Савета је, додала је Татјана Матић, да прати и анализира спровођење активности и предузимање мера тржишног надзора и да даје мишљења и препоруке које се односе на спровођење прописа у области тржишног надзора.

Вођа тима пројекта Јачање српског система надзора тржишта непрехрамбених и прехрамбених производа Иван Хендрикс рекао је да ће они учествовати у изради планова тржишног надзора и базе података Савета за безбедност производа и најавио да ће шест чланова Савета похађати обуке које ће држати искусни стручњаци из земаља Европске уније.

Он је подсетио да пројекат Јачање српског система надзора тржишта непрехрамбених и прехрамбених производа Европска унија финансира са три миона евра.

За председника Савета за безбедност производа именована је Татјана Матић, државни секретар у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, а за заменика председника Лидија Стојановић, помоћник министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

У Савет је именовано 25 чланова:
1) Вера Деспотовић, виши саветник за координацију и унапређење међусекторске и регионалне сарадње у надзору тржишта, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација;
2) Јелена Међо, инспектор за електронске комуникације, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација;
3) Весна Новаковић, начелник Одељења за заштиту потрошача, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација;
4) Драгана Босиљчић, Министарство енергетике, развоја и животне средине;
5) Звездана Савић, начелник Одељења за управно-надзорне послове, Министарство грађевинарства и урбанизма;
6) Биљана Филиповић, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања;
7) Татјана Калуђеровић, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања;
8) Станка Жупањац, инспектор рада, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике;
9) др Миливој Стевановић, Министарство здравља;
10) Лазар Смиљанић, Министарство здравља;
11) Љиљана Стојадиновић Немет, Министарство саобраћаја;
12) Љиљана Рауш, Министарство унутрашњих послова;
13) Душан Вучковић, начелник Одељења за техничке прописе и оцењивање усаглашености, Министарство финансија и привреде;
14) Милева Стефановић, Министарство финансија и привреде – Управа царина;
15) Милица Гајић, Министарство финансија и привреде – Управа царина;
16) Драган Сатарић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
17) Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мере и драгоцене метале;
18) Радиша Кнежевић, руководилац Сектора за опште области стандардизације, Институт за стандардизацију Србије;
19) Милица Јовчић, менаџер предмета акредитације, Акредитационо тело Србије;
20) Драган Вукашиновић, Агенција за безбедност саобраћаја;
21) Мирјана Пантелић, самостални саветник у Удружењу за металну и електроиндустрију, Привредна комора Србије;
22) Синиша Тадић, самостални сарадник у Удружењу за трговину, Привредна комора Србије;
23) Вера Вида, председница Центара потрошача Србије (ЦЕПС), Београд;
24) Лела Тасић, Асоцијација потрошача Србије – АПОС, Нови Сад и
25) Љубиша Андрејић, председник Организације потрошача Србије, Јагодина.