Србија на Регионалној комисији UNWTO за Европу

Државни секретар и помоћник министра за трговину, туризам и угоститељство Мирослав Кнежевић и Рената Пинџо присуствовали су 63. састанку Регионалне комисије за Европу, Светске туристичке организација Уједињених нација (UNWTO) која је одржана од 11. до 13. јуна 2018. године у Прагу.

Кључна тема састанка била је подстицање иновативног екосистема и дигитализације у туризму, а посебна пажња је посвећена UNWTO академији односно развоју људског капитала.

Кнежевић је упознао присутне о дигитализацији српског туризма и креирању система E туриста за регистрацију туриста, као и са предложеним решењима закона о туризму и закона о угоститељству, изменама пореског третмана физичких лица пружаоца угоститељских услуга смештаја, као и искуствима Србије када је реч о дигиталном маркетингу.

Србија на Регионалној комисији UNWTO за Европу

Пинџо је на позив UNWTO представила нове могућноси за ангажовање UNWTO као члана UNCT по пројектном моделу на основу финансирања из донаторских извора, а у оквиру потписаног UNDAF-а.

Током 63. седнице Регионале комисије за Европу UNWTO поднет је извештај председавајућег о тренутној ситуацији у области туризма у Европи и улози UNWTO Регионалне комисије за Европу; извештај генералног секретара UNWTO о главним трендовима у туризму, приоритетима и визији управљања UNWTO за наредни период.

Састанак у Прагу је био идеална прилика за сусрет са представницима европских чланица UNWTO и за дискусију о приоритетима међународне сарадње у области туризма у наредном периоду.

Том приликом одржан је састанак са генералним секретаром UNWTO Зурабом Пололикашвилијем и тимом UNWTO за Европу. Република Србија је преко ресорног министарства, остварила одличну сарадњу са UNWTO и респектабилан статус чланице Регионалне комисије за Европу.

У оквиру Регионалне комисије за Европу Република Србија сарађује са другим чланицама кроз активности које доприносе јачању конкурентности туристичких дестинација у региону.