Србија има услове за примену нових технолошких решења

„У светлу последњег глобалног сајбер напада, још једном се потврдило да је информациона безбедност кључни фактор у развоју информационог друштва и да Србија мора да одговори овом глобалном изазову, иако се, за сада, није директно нашла на мети овог масовног напада. Истовремено, убрзани технолошки развој налаже и праћење процеса и решења који доносе бенефите целокупном друштву, за које имамо солидну легислативу и инфраструктуру, али које је потребно даље унапређивати“, истакла је државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, на конференцији поводом Светског дана телекомуникација и информационог друштва.

Србија

Она је истакла да је јачање поверења у процесе дигитализације, складиштење и чување података зарад њихове ефикасне употребе, кључно за ширу примену ефикасних технолошких решења као што су Internet of Things и Big Data (Биг Дејта), којем је посвећен овогодишњи Дан телекомуникација и информационог друштва.

„У Србији је на снази Закон о информационој безбедности, а усвојена су и подзаконска акта којима су дефинисани надлежности, мере заштите и поступања у случају угрожавања безбедности система и података. Такође, израђена је Стратегија развоја информационе безбедности где су одређени приоритети и мере за унапређење информационе безбедности, до 2020. године, чије усвајање очекујемо ускоро“, навела је државни секретар.

Она је додала да је осим заштите система и података за сврсисходну примену нових технологија у свим гранама привреде и друштва, потребна и развијена инфраструктура, подсетивши да је политика Министарства трговине, туризма и телекомуникација у области развоја широкопојасне инфраструктуре усклађена је са Дигиталном агендом 2020, као и да ће нова законска регулатива бити усклађена са Стратегијом за јединствено дигитално тржиште 2025.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација поводом Светског дана телекомуникација и информационог друштва организовало је конференцију у Стартит центру у Београду, на којој су представници Министарства говорили о стратешком оквиру за подршку IoT и Big Data, информационој безбедности и развоју широкопојасне мреже, док су учесници из компанија и заједница из области информационих технологија представили практичне примене решења Big Data.

Светски дан телекомуникација и информационог друштва (World Telecommunication and Information Society Day, WTISD), чија је овогодишња тема била Big Data for Big Impact, обележава се сваке године 17. маја, на годишњицу потписивања прве међународне телеграфске конвенције 1865. године, односно на дан формирања Међународне уније за телекомуникације (International Telecommunication Union – ITU) у Паризу.