Скупштина потврдила Споразум о партнерству, трговини и сарадњи Србије и Уједињеног Краљевства

Министарка трговине, туризма и телекомуникација, Татјана Матић саопштила је да је усвајањем Закона о потврђивању Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Народна скупштина обезбедила даљи раст трговинске размене у интересу обе земље, повољне услове за нова улагања, као и наставак успешне укупне билатералне сарадње.

„Споразум обезбеђује да пословање привредних субјеката обе земље буде регулисано билатералним преференцијалним, а не општим правилима, односно да компаније извозници и увозници наставе са пословним активностима у редовном обиму и без новонасталих оптерећења. Са друге стране, ослањањем на Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, који је био у примени до иступања Велике Британије из Европске Уније, обезбеђена је сигурност и предвидљивост за привреднике, односно континуитет у економским односима“, истакла је Матић.

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, потписале су министарка трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, Татјана Матић (на основу овлашћења и сагласности за привремену примену овог споразума и заједничких декларација, до њиховог ступања на снагу, Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине), и амбасадорка Уједињеног Краљевства у Београду Шан Мaклеод, 16. априла 2021. године у Палати Србија у Београду.