Сектор тржишне инспекције и Управа за спречавање прања новца едукују посреднике

Сектор тржишне инспекције и Управа за спречавање прања новца у организацији Привредне коморе Србије, започели су едукације за посреднике, које се односе на спречавање прања новца и финансирање тероризма.

Сврха ових едукација је унапређење знања посредника у примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, упознавању са новим смерницама, изради анализе ризика у складу са новим смерницама, извршеном надзору у 2017. години и упознавањем са студијама случаја прања новца у области некретнина.

Сектор тржишне инспекције и управа за спречавање прања новца едукује посреднике

У Привредној комори Србије у Београду је јуче, дана 27. новембра одржана прва, од четири едукације. Присуствовало је око 100 посредника из Београда и тржишни инспектори Одељења Београд, који врше надзор посредника.

Остале три едукације биће одржане у три највећа града у организацији Регионалних комора, и то:
Крагујевцу, дана 29.11.2017. године, са почетком у 9 часова;
Новом Саду, дана 13. 12. 2017. године са почетком у 10 часова и
Нишу, дана 21.12.2017. године са почетком у 10 часова.

Приступ је слободан за све обвезнике-посреднике.