Sedam zaključaka sa sastanaka ministara u Sarajevu

Ministri trgovine Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije doneli su danas sedam zaključaka povodom hrvatske odluke o podizanju naknada za inspekciju i kontrolu uvoznog voća i povrća, koje su najviše pogodile zemlje u regionu.

Ovo su zaključci sa današnje sednice ministara regiona održane u Sarajevu:

1.Poziva se Republika Hrvatska da hitno ukine diskriminatorne odredbe Pravilnika o inpekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima, kojima se uvodi različit tretman za domaće proizvode i proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja (nacionalni tretman);

2. Da cena inspekcijkog nadzora treba da odgovara stvarnim troškovima postupka i da ne predstavlja posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili posredno oporezivanje uvoza. Ta cena treba da bude usklađena sa prosečnim cenama koje važe u zemljama regiona i u EU;

3. Da se povodom toga traži hitan sastanak tokom ove nedelje sa nadležnim ministrom u Vladi Republike Hrvatske, s obzirom na to da bi svako dodatno odlaganje rešenja proizvelo nesagledive posledice za sve proizvođače u zemljama regiona, imajući u vidu da je trenutno period proizvodnje i izvoza sezonskog voća i povrća. Predlog ministara je da se ovaj sastanak do kraja ove nedelje održi u Podgorici.

4. Poziva se Evropska komisija da se uključi u rešavanje ovog problema, radi poštovanja principa slobodne trgovine, a u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;

5. Crna Gora i Republika Makedonija, kao članice STO, će pokrenuti odgovarajuće mehanizme, pred tom organizacijom, u skladu sa pravilima i propisima STO;

6. Do rešenja ovog problema svaka od zemalja će u cilju zaštite sopstvenih ekonomskih interesa, preduzeti konkretne mere i mehanizme koje smatra adekvatnim;

7. Dogovoreno je da se ovakve vrste ministarstkih sastanaka, nezavisno od aktuelnog problema održavaju redovno, sa ciljem uklanjanja barijera koje ugrožavaju slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala u regionu. Sledeći sastanak biće
održan u Skoplju narednog meseca.

Po novom hrvatskom pravilniku naknada za svaki obavljen inspekcijski nadzor ili kontrolu i svaku pojedinu vrstu voća i povrća prilikom pregleda inspekcije u Hrvatskoj iznosi 2.000 kuna (270 evra), dok je ranije iznosila 90 kuna (12 evra).