Седам закључака са састанака министара у Сарајеву

Министри трговине Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Србије донели су данас седам закључака поводом хрватске одлуке о подизању накнада за инспекцију и контролу увозног воћа и поврћа, које су највише погодиле земље у региону.

Ово су закључци са данашње седнице министара региона одржане у Сарајеву:

1.Позива се Република Хрватска да хитно укине дискриминаторне одредбе Правилника о инпекцијском надзору и контроли усклађености воћа и поврћа с тржишним стандардима, којима се уводи различит третман за домаће производе и производе који се увозе из трећих земаља (национални третман);

2. Да цена инспекцијког надзора треба да одговара стварним трошковима поступка и да не представља посредну заштиту домаћих производа или посредно опорезивање увоза. Та цена треба да буде усклађена са просечним ценама које важе у земљама региона и у ЕУ;

3. Да се поводом тога тражи хитан састанак током ове недеље са надлежним министром у Влади Републике Хрватске, с обзиром на то да би свако додатно одлагање решења произвело несагледиве последице за све произвођаче у земљама региона, имајући у виду да је тренутно период производње и извоза сезонског воћа и поврћа. Предлог министара је да се овај састанак до краја ове недеље одржи у Подгорици.

4. Позива се Европска комисија да се укључи у решавање овог проблема, ради поштовања принципа слободне трговине, а у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању;

5. Црна Гора и Република Македонија, као чланице СТО, ће покренути одговарајуће механизме, пред том организацијом, у складу са правилима и прописима СТО;

6. До решења овог проблема свака од земаља ће у циљу заштите сопствених економских интереса, предузети конкретне мере и механизме које сматра адекватним;

7. Договорено је да се овакве врсте министарстких састанака, независно од актуелног проблема одржавају редовно, са циљем уклањања баријера које угрожавају слободан проток људи, роба, услуга и капитала у региону. Следећи састанак биће
одржан у Скопљу наредног месеца.

По новом хрватском правилнику накнада за сваки обављен инспекцијски надзор или контролу и сваку поједину врсту воћа и поврћа приликом прегледа инспекције у Хрватској износи 2.000 куна (270 евра), док је раније износила 90 куна (12 евра).