Савић: Прелазак са папира на еДокумент за убрзани развој дигиталне економије

На отварању Међународне конференције Infotech 2018 помоћник министра за информационо друштво и информациону безбедност Сава Савић истакао је важност Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању који је усвојен у октобру прошле године.

„Овај Закон ће омогућити не само линеарну дигитализацију и прелазак са папира на еДокумент, већ и дигиталну трансформацију пословања и промену у начину рада, а самим тим и убрзани развој дигиталне економије.“, нагласио је Савић.

Савић: Прелазак са папира на еДокумент за убрзани развој дигиталне економије

У циљу што брже примене новог Закона, по речима помоћника министра, израђене су Уредба о ближим условима за пружање квалификованих услуга од поверења, Правилник о садржају и начину вођења Регистра квалификованих услуга од поверења, Правилник о ближем садржају квалификованих електронских сертификата, Правилник о ближим условима које мора да испуњава средство за креирање квалификованог електронског потписа и печата и Правилник о садржају и начину вођења Регистра квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата, који дефинишу услове које треба да испуне пружаоци квалификоване услуге од поверења, обезбеђују поверљивост података, заштиту од фалсификовања, неовлашћеног коришћења и сл, и омогућавају потпис у клауду, што ће, између осталог повећати поверење грађана у електронске сервисе и убрзати дигитализацију јавне управе.

Сава Савић је истакао да ће уређењем области електронске идентификације и увођењем различитих нивоа шема идентификације, бити омогућено масовније коришћење електронских сервиса и вршење електронских трансакција, а Закон омогућава и развој услуга од поверења: гарантовање веродостојности података у електронским трансакцијама, увођење поузданог потписа у клауду, електронске доставе, и квалификованог електронског чувања, што ће у великој мери смањити злоупотребе код електронског пословања.

„Законом је уређена услуга пружања квалификованог електронског потписа из клауда чиме желимо да одговоримо на тренд мобилног начина живљења и потребе модерног начина пословања, али и масовнију примену електронског потписа“, рекао је Савић.

На панелима под називом “ Како до електронске идентификације доступне за све?“ “ и „ Унапређење пословања употребом block-chain технологија“ су представници државних органа, привреде и академске заједнице имали прилике да учествују у дискусији о новим технологијама које ће имати најјвише утицаја на блиску будућност.

Савић се на крају излагања захвалио Удружењу АСИТ и присутним компанијама, професорима, еминентним стручњацима зато што својим активностима раде на остварењу заједничких циљева , међународној сарадњи, подизању капацитета ИТ и подизању свести и едукација у овој области.