Савић на трећем Форуму напредних технологија у Нишу

На трећем Форуму напредних технологија који се одржава у Нишу помоћник министра за информационо друштво Сава Савић je током излагања на панелу „Ка новим технологијама“ нагласио да ће на креирање блиске будућности највише утицати развој напредних технологија, као и њихова примена у свим областима пословања. „Србија остварује одличне резултате у производњи и извозу софтвера који је у 2016. години износио око 750 милиона евра што је два пута више него у 2014. години, а очекивања су да до 2020. премаши 1.2 милијарде евра.“, рекао је Савић.

Савић је истакао да је четврта индустријска револуција високотехнолошка револуција и да готово нема индустрије која се неће дигитализовати.

Процене Европске комисије су да ће у Европској Унији до 2020. године недостајати 800.000 стручњака који познају ИТ технологије, истакао је Савић и додао да је разлог томе дигитализација у свим областима.

„Дигитална трансформација која прожима све сфере друштва је довела до тектонских промена на тржишту рада. Пирамида радне снаге где смо до скоро имали највећу потребу за мануелним радом, а мању за високо образовном сада је окренута, те потреба за ИТ стручњацима и високо образованим кадровима је у константном порасту, што јесте одлика дигиталног друштва.“, истакао је помоћник министра.

„Министарство трговине, туризма и телекомуникација континуирано ради на програмима који ће обезбедити едукацију нових кадрова у овом сектору. Тако смо подржали увођење информатике као обавезног предмета у основне школе, све школе и дигитални кабинети повезали на Интернет и Амрес мрежу, а подржали смо оснивање преко 10 нових ИТ Хубова и СтартУП центара широм Србије у циљу развоја нових кадрова и стварања СтартУП екосистема.“, рекао је Сава Савић.

Савић је нагласио да ће новоусвојен Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању омогућити пуну примену мобилне канцеларије у пословању и додао да постоји велика потреба за развојем мобилних сервиса е-трговине и електронског пословања, као и нових услуга електронске управе. Закон је предвидео и услугу електронског потписа у „клауду“, тј. са мобилног телефона, што ће омасовити употребу квалификованих електронских сертификата.

Помоћник министра је додао и да је по истраживању Светског Еконског Форума Србија у 30% најбољих земаља по технолошкој спремности, по броју грађана који користе Интернет и нове технологије, те да са развојем људског капитала и високообразованих кадрова Србија види своју шансу у дигиталној економији.

Циљ трећег Форума напредних технологија, који траје од 17. до 19. октобра је да окупи све активне стејкхолдере на пољу напредних технологија у области привреде, науке и образовања и прилика да кроз изложбе и панеле прикаже достигнућа напредних технологија.