Савић: Информациона безбедност – услов за паметне и сигурне градове

Конференција и сајам под називом „Информациона безбедност – паметни и сигурни градови“ свечано је отворена на Београдском сајму и траје до петка, 6. октобра.

Помоћник министра за информационо друштво том приликом истакао је да је од јануара 2016. године почела примена Закона о информационој безбедности, као и да је донето пет подзаконскиха аката: Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебног значаја; Уредба о ближем уређењу мера заштите ИКТ система од посебног значаја; Уредба о утврђивању листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе ИКТ системи од посебног значаја; Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја и Правилник о евиденцији Посебних ЦЕРТова. Влада је основала Тело за координацију послова информационе безбедности које је узело активну улогу у овој области.

Савић: Информациона безбедност - услов за паметне и сигурне градове

Стратегијом развоја информационе безбедности коју је израдило Министрство трговине, туризма и телекомуникација утврђене су приоритетне области: безбедност ИКТ система и органа власти, информациона безбедност грађана, борба против високотехнолошког криминала, информациона безбедност Републике Србије и међународна сарадња.“, рекао је помоћник министра за информационо друштво.

Савић је подсетио да доношење ове Стратегије представља крупан корак у јачању дигиталне заштите информационих система у РС, самим тим и безбедно функционисање привреде и фактор развоја модерног дигиталног друштва.

Министарство спроводи активности и у циљу подизања свести код оператора ИКТ система од посебног значаја, али и код грађана. Успостављен је Центар за безбедан Интернет, а тренутно радимо на развоју информационог система за управљање инцидентима из области информационе безбедности.

Овогодишњом, шестом по реду конференцијом посвећеној информационој безбедности доминирају високе технологије у функцији свих осталих урбаних сервиса својствених “паметним и сигурним градовима”.

Информациона безбедност је постала битан елемент за дигитални и мобилни темпо живота, као и за глобалну афирмацију IoT (интернет ствари) код примене паметних решења.

Стручној јавности представиће се око 100 домаћих и страних, директних и представљених излагача, компанија и других учесника из двадесетак земаља, а очекује се и више од 3.500 пословних посетилаца.