Сава Савић са представницима Друштва за информатику Србије о могућностима развоја ИКТ

Помоћник министра Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сава Савић, примио је делегацију Друштва за информатику Србије (ДИС), коју је предводио председник Друштва, Никола Марковић. Друштво за информатику Србије постоји већ 41 годину и представља пионире у области ИКТ-а, те је Министарство препознало потребу да се упозна са њиховим погледима на стање сектора ИКТ-а у Србији.

Савић је упознао присутне са активностима Министарства и истакао: “Информационо-комуникационе технологије су будућност економског развоја Србије и Министарство подржава потребу стварања програма систематског развоја области ИКТ-а.“

Никола Марковић је рекао да је стање сектора ИКТ-а у Србији добро, али да препознаје потребу и могућност за његов даљи развој. Напоменуо је да је Светски економски форум и ове године урадио “Глобални извештај о примени инфирмационих технологија у 2014. години“ из ког се види да се Србија у 2014. пласирала на 80. место. Предходне 2013. године Србија је била на 87. месту и напредовање за 7. места представља значајан успех. Србија је 80. место добила на основу средње оцене 3,9. Најмање оцене су добијене за: пословне примене, економски утицај ИКТ и политичко и регулаторно окружење, те се у овим областима види јасна потреба за даљим развојем и побољшањем.

Представници ДИС-а су сугерисали да би ПДВ на ИКТ опрему и софтвер требало смањити, будући да се његово повећање одразило на тржиште. Такође су нагласили да је неопходна стимулација на извоз софтвера. Савић је рекао да ће Министарство трговине, туризма и телекомуникација подржати сваку иницијативу која ће допринети развоју информационог друштва, али да је за доношење оваквих одлука које излазе из оквира надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација потребна сарадња и подршка других надлежних органа.

Представници Министарства су истакли да се активно ради на пројекту е-бизнис, чији је циљ јачање конкурентности српске привреде кроз јачање приватног сектора, посебно малих и средњих предузећа и развој електронског пословања. Овај пројекат подељен је на три компоненте: јачање институционалних компоненти, развој електронске трговине и припрема терена за подршку система електронских фактура. Сврха пројекта је јачање правног и институционалног оквира са циљем да се ублаже уска грла у области права, регулативе и стандарда, ради стварања бољег окружења за електронско пословање у Србији; развој примене електронске трговине и омогућавање малим и средњим предузећима и корисницима да то што лакше прихвате, креирање нових послова и подизање нивоа конкурентности трговине у Србији; подстицање примене нових технологија у сарадњи између владиног и пословног сектора, како би одговарајуће институције биле што више на услузи пословном сектору.

Саша Милашиновић из предузећа за информатички инжењеринг „Yutro.com“ се осврнуо на стање у привреди и рекао да на том пољу тренутно влада криза и смањење потражње, те да би најефикасније било прописати стандарде софтвера и хардвера како би се малим и средњим предузећима обезбедила конкурентност на тржишту. Милашиновић је рекао да је улагање у информациони систем једна од главних ставки и препрека за развој информационог система малих компанија, те да треба промовисати клауд решења.

Помоћник министра је похвалио иницијативе и предлоге ДИС-а за унапређење стања у ИКТ сектору и рекао да је став Министарства, као и политика потпредседника и министра Љајића, да неће дозволити да Србија буде инфериорна у односу на трендове у овој области.

На састанку су размотрене могућности унапређивања улоге информационо-комуникационих технологија у развоју Србије, као и стање и потребне мере у развоју информационог друштва.

Представници Министарства и Друштва за информатику Србије усагласили су кључна питања и договорили даљу сарадњу.