Saradnjom do bezbednijeg interneta

Državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić, predsednik Upravnog odbora Fonda B92 Veran Matić i pomoćnik ministra u Ministarstvu unurašnjih poslova Željko Kojić potpisali su danas ugovor o saradnji u cilju sprovođenja projekta „Bezbedniji internet“, koji finansira Evropska komisija.

Realizacijom projekta „Bezbedniji internet“ biće konkretizovane brojne aktivnosti kojima će se skrenuti pažnja javnosti na sve negativne aspekte i rizike korišćenja interneta u Srbiji, uz pokretanje konkretnih mehanizama zaštite dece, kao najranjivije grupe koja je podložna različitim vidovima zloupotreba prilikom upotrebe interneta.

Jedna od početnih aktivnosti u okviru ovog projekta biće obeležavanje Dana bezbednog interneta na međunarodnom nivou, 5. februara, kada će se na interaktivan i deci pristupačan način, organizovati niz događaja koji će ukazati na probleme vezane za komuniciranje putem interneta.

Pored toga, biće formiran i Centar za bezbedniji internet u Srbiji, koji će sarađivati sa drugim centrima u okviru EU Programa bezbednijeg interneta.