Расте суфицит у трговини са земљама ЦЕФТА

Србија је остварила суфицит у размени са земљама ЦЕФТА од 1,73 милијарде долара, што је резултат углавном извоза пољопривредних производа, као и разних готових производа, показали су подаци Републичког завода за статистику (РЗС).

Србија је у земље ЦЕФТА у претходној години највише извозила житарице, као и производе од житарица, разне врсте пића и разне готове производе. Када је реч о увозу, најзаступљенији су били гвожђе и челик, електрична енергија, као и поврће и воће.

Извоз Србије, за посматрани период, износио је 2,72 милијарде долара, а увоз 988,9 милиона, што значи да је покривеност увоза извозом износила 274,6 одсто.

Како је подсетио РЗС, Хрватска је од јула 2013. године нова чланица Европске уније, а истовремено више није део групе ЦЕФТА земаља, што је утицало и на резултате робне размене.

Србија је и у 2012. години остварила суфицит у размени са земљама ЦЕФТА од око 1,32 милијарде долара, што је био резултат извоза пољопривредних производа, гвожђа и челика.

Регион ЦЕФТА је једно од ретких тржишта са којима Србија има континуирани суфицит у размени, односно на које више извози него што увози, и према учешћу у укупном извозу Србије, то тржиште је друго по значају, после тржишта ЕУ.