Preliminarni rezultati Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2017. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2016. godini, na teme: obuke za penzionere u cilju podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija i takmičenja u oblastima računarstva, informatike, matematike i fizike.

Povodom Javnog konkursa pristiglo je 70 predloga programa.

Komisija za rangiranje i izbor Predloga programa pristiglih za učešće na Konkursu je izvršila ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača i ustanovljeno je da 54 predloga programa ispunjava zahtevane uslove.

Komisija je izvršila bodovanje podnetih predloga programa i utvrdila preliminarnu Listu od 24 programa predloženih za dodelu sredstava.