Предрасуде и неповерење потрошача највеће препреке за развој е-трговине

Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да је то Министарство припремило нова законодавна решења која детаљно уређују савремене облике електронског трговања робом и услугама, прецизирајући да се очекује да Нацрт новог закона о трговини и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини, буду усвојени на Влади Србије до краја јуна.

На конференцији за новинаре у Влади Србије, она је истакла да и постојећи законски оквир обезбеђује простор пословним субјектима да развијају дигиталне канале продаје, као и да штити права потрошача у онлајн окружењу, али да услед недовољне информисаности и предрасуда, овај вид купопродаје још увек није довољно развијен.

Предрасуде и неповерење потрошача највеће препреке за развој е-трговине

„За нас је област електронске трговине од приоритетног значаја, будући да носи потенцијал не само за развој дигиталне економије већ и дигиталног друштва и укупне економије. Иако овај вид трговине бележи константни раст, чињеница да чак 45,4% корисника интернета у Србији никада није куповало и поручивало робу или услуге онлајн, није задовољавајућа“, навела је Матић и најавила да у циљу едукације и трговаца и купаца о предностима електронске трговине, Министарство трговине, туризма и телекомуникација покреће медијску кампању за развој ове области.

Карен Вестергард, директорка УСАИД Пројекта сарадње за економски развој, у оквиру којег се са Министарством трговине, туризма и телекомуникација спроводи пројекат „Развој електронске трговине у Републици Србији“, рекла је да је циљ ове подршке јачање екосистема микро, малих и средњих предузећа, јачање поверења потрошача, али и целокупне дигиталне економије Србије.

У оквиру пројекта биће израђен Акциони план за мере развоја е-трговине у Србији, а спроведено је истраживање које је представио професор Економског факултета Универзитета у Београду, Драган Стојковић.

Предрасуде и неповерење потрошача највеће препреке за развој е-трговине

Он је навео да су највеће препреке неповерење, неинформисаност или незаинтересованост потрошача, при чему се 43% плаши да ће добити погрешан производ. Са друге стране, као главни показатељ о погрешној перцепцији овог вида трговине, навео је податак да 85% е-купаца у Србији никада није имало ниједан проблем приликом онлајн куповине, док су међу 15% оних који су незадовољни углавном они који су робу куповали од нерегистрованих продаваца.

Из угла привредника на конференцији за новинаре говорила је Зорана Милидраг, председница Е-комерц Асоцијације Србије, која је такође истакла да су највеће потребе у циљу развоја е-трговине едукација трговаца и потрошача, као и мапирање е-тржишта.