Потребно додатно убрзање за прикључивање четвртој индустријској револуцији

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је на конференцији „Синергија17: Бизнис дан“, да је за прикључивање Србије четвртој индустријској револуцији потребно додатно убрзање.

Потребно додатно убрзање за прикључивање четвртој индустријској револуцији

„Кључно опредељење за дигитализацију стратешки је дефинисано и у програму Владе Србије, на основу не само несумњивих добробити које овај процес доноси, већ и на основу потенцијала Србије који су исказани константним растом“, истакла је Матић, наводећи да је у односу на претходну годину, повећана употреба дигиталних технологија у привреди и у друштву.

„Забележен је раст прихода на телекомуникационом тржишту, као и раст извоза компјутерских услуга, а повећао се и број ИТ предузетника, као и технолошких хабова“, додала је, уз напомену су за бржи развој овог сектора неопходна додатна улагања, нарочито када је реч о инфраструктури, подстицају индустрије и развоју кадрова.

Она је рекла да је за развој ИТ индустрије, од великог значаја усвајање Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, који је донет прошле недеље у Скупштини Србије.

Потребно додатно убрзање за прикључивање четвртој индустријској револуцији

„Овај закон развиће не само дигитализацију пословања, већ ће и олакшати и убрзати комуникацију грађана са органима јавне управе“, нагласила је, и додала је да је за регулативу у ИКТ сектору важна и јучерашња одлука Влада Србије да усвоји Предлог Закона о електронским комуникацијама, који ће допринети развоју мрежа.

Она је подсетила и да је усвојена Стратегија ИТ индустрије, као и да је припремљена Стратегија развоја нових мрежа.

„Едукација и промоција подједнако су важне као и улагања у инфраструктуру и успостављање правне регулативе дигитализације. Србија стога очекује од приватног сектора да упоредо са производњом и применом нових решења и подстицањем управе за стварањем повољног пословног окружења, допринесе и на плану дигиталног описмењавања и укључивања грађана у процесе дигиталне трансформације“, закључила је Татјана Матић.