Podrška za ekonomsko osnaživanje žena na selu

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je na donatorskoj konferenciji za podršku projektu „Jaka žena – snažno selo“, u holu zgrade Pokrajinske vlade u Novom Sadu, da će to ministarstvo nastaviti da pruža institucionalnu, ali i finansijsku podršku programima za društveno i ekonomsko osnaživanje žena na selu.

Podrška za ekonomsko osnaživanje žena na selu

Ona je istakla da je ministarstvo nedavno raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2019, koji, između ostalog, imaju za cilj podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti.

„Predrasude o generalno nižoj ulozi žena u privredi, ekonomiji i društvu i dalje su, na žalost, prisutne. Posebno zabrinjava otpor prema većem uključivanju žena u oblasti digitalnih tehnologija koje donose progres i ekonomsku dobit. Sa druge strane, sve više se produbljuje digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja“, upozorila je državna sekretarka.

„Imajući u vidu da su žene na selu, dakle, iza dvostrukog jaza – i rodnog i digitalnog, a time i ekonomskog, Ministarstvo je već sprovelo jedan program za razvoj digitalnih veština žena sa sela, u cilju njihovog digitalnog osnaživanja, ali i radi podsticaja razvoja digitalne ekonomije i e-trgovine u manje razvijenim područjima“, istakla je Matić, podsetivši da je na prethodnom konkursu odobreno osam projekata nevladinih organizacija za koje je izdvojeno 8,5 miliona dinara.

Podrška za ekonomsko osnaživanje žena na selu

Projekat „Jaka žena – snažno selo“, pokrenula je pokrajinska organizacija za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, BSC centar, sa ciljem da se primenom savremenih znanja i modernih tehnologija poboljša ekonomski položaj i poveća vidljivost udruženja žena sa teritorije Vojvodine.

Konferencijom „Donatorski fruštuk“, na kojoj su prisustvovali i predstavnici Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, turističkih organizacija i agencija, kao i poljoprivrednih organizacija, obeležen je Međunarodni dan seoskih žena, ustanovljen 2008. od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.