Подршка за економско оснаживање жена на селу

Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је на донаторској конференцији за подршку пројекту „Јака жена – снажно село“, у холу зграде Покрајинске владе у Новом Саду, да ће то министарство наставити да пружа институционалну, али и финансијску подршку програмима за друштвено и економско оснаживање жена на селу.

Подршка за економско оснаживање жена на селу

Она је истакла да је министарство недавно расписало Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2019, који, између осталог, имају за циљ подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области.

„Предрасуде о генерално нижој улози жена у привреди, економији и друштву и даље су, на жалост, присутне. Посебно забрињава отпор према већем укључивању жена у области дигиталних технологија које доносе прогрес и економску добит. Са друге стране, све више се продубљује дигитални јаз између урбаних и руралних подручја“, упозорила је државна секретарка.

„Имајући у виду да су жене на селу, дакле, иза двоструког јаза – и родног и дигиталног, а тиме и економског, Министарство је већ спровело један програм за развој дигиталних вештина жена са села, у циљу њиховог дигиталног оснаживања, али и ради подстицаја развоја дигиталне економије и е-трговине у мање развијеним подручјима“, истакла је Матић, подсетивши да је на претходном конкурсу одобрено осам пројеката невладиних организација за које је издвојено 8,5 милиона динара.

Подршка за економско оснаживање жена на селу

Пројекат „Јака жена – снажно село“, покренула је покрајинска организација за пословну стандардизацију и сертификацију, БСЦ центар, са циљем да се применом савремених знања и модерних технологија побољша економски положај и повећа видљивост удружења жена са територије Војводине.

Конференцијом „Донаторски фруштук“, на којој су присуствовали и представници Покрајинске владе, локалних самоуправа, туристичких организација и агенција, као и пољопривредних организација, обележен је Међународни дан сеоских жена, установљен 2008. од стране Генералне скупштине Уједињених нација.