Почетак пројекта „Јачање е-трговине у Републици Србији“

Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, изјавила је на уводном састанку поводом почетка пројекта „Јачање електронске трговине у Републици Србији“, у Палати Србија, да електронска трговина може значајано допринети развоју микро, малих и средњих предузећа у Србији и битно утицати на укупан раст економије.

Почетак пројекта „Јачање е-трговине у Републици Србији“

„Електронска трговина у Србији иако бележи раст последњих година, још увек није довољно развијена“, рекла је, наводећи да је број сталних корисника електронске трговине порастао са 18% од укупног броја корисника интернета у 2011. на 30,9% у 2018.

„Ипак, чињеница да 45,4% корисника интернета никада није куповало и поручивало робу или услуге онлајн, указује на то да је потребно уложити напор у развој ове области, пре свега на плану унапређења легислативе и јачање поверења потрошача у овај вид трговине“, додала је.

Она је саопштила да је са циљем подстицања бржег развоја е-трговине, Министарство трговине, туризма и телекомуникација формирало међуресорну Радну групу са задатком да идентификује препреке у развоју електронске трговине и припреми Акциони план за унапређење електронске трговине у Републици Србији за период од 2019. до 2020.

Почетак пројекта „Јачање е-трговине у Републици Србији“

„Експертска подршка Радној групи кроз пројекат „Јачање електронске трговине у Републици Србији“, у оквиру пројектне сарадње подразумева препознавање и отклањање баријера које отежавају и успоравају развој електронске трговине на домаћем тржишту, са циљем достизања конкурентне предности домаћег тржишта у региону, али и даљег развоја у складу са трендовима и изазовима који карактеришу највећа светска онлајн тржишта, попут кинеског и тржишта САД“, додала је Матић.

Она је подсетила да су предвиђања да ће се до 2030. године више од 85% предузећа глобално бавити е-трговином, и да је неопходно да Србија развија ову област како би искористила све технолошке потенцијале за економски прогрес.