Pindžo: Neophodan je veći broj organizovanih grupa inostranih turista

Pomoćnica ministra Renata Pindžo izjavila je danas da je potreban veći broj organizovanih grupa inostranih turista ukoliko hoćemo da Srbija bude značajna i ozbiljna turistička destinacija.

„Srbija mora biti uvrštena i u regionalne ture, to je naša šansa kada govorimo o kineskom i o drugim udaljenim tržištima“, izjavila je Pindžo u Regionalnoj komori Niša gde je održan sastanak povodom programa podsticaja turističkih agencija za dovođenje inostranih turista.

Ona je istakla da upravo ovi podsticaji treba pozitivno da utiču na naše agencije da ulaze u partnerstva sa velikim turoperaterima.

Pindžo: Neophodan je veći broj organizovanih grupa inostranih turista

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojom se domaće turističke agencije podstiču u cilju unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije.

Najvažnija novina je što se, pored podrške turističkim agencijama organizatorima putovanja koje organizovano dovode strane turiste pod određenim uslovima, omogućavaju podsticaji domaćim turističkim agencijama koje kao lokalni partneri realizuju deo turističkog putovanja organizatora putovanja, turoperatera iz inostranstva.

Tačnije, pravo na subvenciju imaju i domaće turističke agencije, organizatori putovanja, kada zaključe ugovor sa stranim turoperaterom kojim im se poverava organizacija i realizacija najmanje dve usluge iz navedenog programa putovanja.

Uredba je doneta u neposrednoj saradnji sa Privrednom komorom Srbije, predstavnicima svih strukovnih udruženja turističkih agencija (YUTA, ATAS, ANTAS) i sa njihove strane predloženim receptivnim turističkim agencijama.