Пинџо: Неопходан је већи број организованих група иностраних туриста

Помоћница министра Рената Пинџо изјавила је данас да је потребан већи број организованих група иностраних туриста уколико хоћемо да Србија буде значајна и озбиљна туристичка дестинација.

„Србија мора бити уврштена и у регионалне туре, то је наша шанса када говоримо о кинеском и о другим удаљеним тржиштима“, изјавила је Пинџо у Регионалној комори Ниша где је одржан састанак поводом програма подстицаја туристичких агенција за довођење иностраних туриста.

Она је истакла да управо ови подстицаји треба позитивно да утичу на наше агенције да улазе у партнерства са великим туроператерима.

Пинџо: Неопходан је већи број организованих група иностраних туриста

Влада Републике Србије донела је Уредбу којом се домаће туристичке агенције подстичу у циљу унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије.

Најважнија новина је што се, поред подршке туристичким агенцијама организаторима путовања које организовано доводе стране туристе под одређеним условима, омогућавају подстицаји домаћим туристичким агенцијама које као локални партнери реализују део туристичког путовања организатора путовања, туроператера из иностранства.

Тачније, право на субвенцију имају и домаће туристичке агенције, организатори путовања, када закључе уговор са страним туроператером којим им се поверава организација и реализација најмање две услуге из наведеног програма путовања.

Уредба је донета у непосредној сарадњи са Привредном комором Србије, представницима свих струковних удружења туристичких агенција (YУТА, АТАС, АНТАС) и са њихове стране предложеним рецептивним туристичким агенцијама.