Пинџо на Златибору отворила 11. научно стручну конференцију ,,Хотелска кућа 2017“

Помоћник министра за туризам Рената Пинџо је на 11. научно стручној конференцији ,,Хотелска кућа 2017“ на тему „Иновације у хотелијерству и туризму“, изјавила да су иновације кључни предуслов за унапређење конкурентности Србије као туристичке дестинације.

Пинџо је, отварајући овај значајан научно стручни скуп угоститељско-туристичке привреде Србије, говорила о значају креирања, дифузије и преузимања иновација у туризму и угоститељству у циљу унапређења конкурентности Србије као туристичке дестинације и њених туристичких производа као основног предуслова за опстанак и даљи развој на све захтевнијем и конкурентнијем туристичком тржишту Европе и света.

,,Све је видљивија подела међу тржишним играчима на оне који су уложили и који улажу у нове технологије и дигитализацију у различитим сегментима пословање, као и на оне који ће први наредни талас дигитализације просто обрисати са туристичког тржишта”, нагласила је она.

Пинџо на Златибору отворила 11. научно стручну конференцију ,,Хотелска кућа 2017“

11. научно стручна конференција ,,Хотелска кућа 2017“ одржана је од 16. до 18. новембра на Златибору, под покровитељством Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Конференцију је организовало Пословно удружење хотелско- угоститељске привреде (ХОРЕС) у сарадњи са Економским факултетом Универзитета из Београда, Факултетом за хотелијерски и туристички менаџмент Универзитета Сингидунум, Високом туристичком школом и Високом хотелијерском школом из Београда.