Пет милиона динара за субвенције за организовано довођење туристичких група

Министарка трговине, туризма и телекомуникација, Татјана Матић поздравила је данашњу одлуку Владе Србије о усвајању Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета на територији Републике Србије, за које је предвиђен буџет од укупно пет милиона динара.

„Будући да је туризам у Србији због пандемије претрпео огроман пад, неопходни су директни подстицаји који ће омогућити опоравак сектора који иначе има велики утицај и на друге привредне гране. Субвенцијама које се односе на организовање туристичких путовања биће повећана мотивисаност за довођење страних гостију, али и еластичнији приступ у политици цена и одређени степен амортизације негативних ценовних утицаја“, саопштила је министарка.

На основу Уредбе, право на доделу субвенција имају туристичке агенције организатори туристичког путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу, и то по реализацији организованог довођења туристичких група домаћих или страних туриста (најмање 15 туриста).

Износ средстава субвенција за остварена три до четири ноћења, за организовано туристичко путовање, односно за остварена два до четири ноћења за међународни конгрес/међународни корпоративни догађај, по страном туристи износи 15 евра, а износ средстава субвенција за остварених пет и више ноћења, за организовано туристичко путовање, односно за међународни конгрес/међународни корпоративни догађај, по страном туристи износи 20 евра. За домаће туристе износ средстава субвенција за остварена два ноћења, износи 7 евра, а износ средстава субвенција за три и више ноћења 10 евра.