PayPal у Србији од 2013.

PayPal, компанија кojи oмoгућaвa једноставније и сигурније плaћaњe путeм интeрнeтa, трeбaлo би дa пoчeткoм нaрeднe гoдинe пoстaнe дoступна за отварање налога и из Србиjе.

У последњим разговорима са представницима PayPal-a добио сам информацију да је 2012. година последња година без PayPal-a у Србији. Имајући, међутим, у виду да је то приватна компанија, датум доласка сада зависи искључиво од њих, каже Стефан Лазаревић, државни секретар за телекомуникације у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Лазаревић додаје да су у претходном периоду у тој компанији имали неколико недоумица када је у питању регулатива Србије које су се углавном односиле на платни промет и девизно пословање.

Изменама Закона о девизном пословању те недоумице су отклоњене, стога ова компаније може да започне својепословање у Србији, тврди Лазаревић и додаје да су испуњени сви услови, као и да је Србија свакако део бизнис плана компаније PayPal.

По његовим речима, кључно је стварање могућности за коришћење електронских фактура, за шта је неопходно изменити Закон о рачуноводству, али и усвајање Закона о платним услугама.

Овај други закон би, између осталог, омогућио плаћање рачуна путем мобилних телефона (m-payment) и увео електронски новац. Грађанима би, на тај начин, било омогућено да, уместо готовим новцем или картицама, плаћају све рачуне помоћу својих мобилних телефона, закључује државни секретар за телекомуникације, информационо друштво и поштански саобраћај.