„Paypal“ у Србији следеће године

Ово је последња година без „Paypal“-а у Србији, рекао је државни секретар у Министраству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Стефан Лазаревић, додајући да су то најновије информације из ове компаније.


Лазаревић је навео, на конференцији Инвестициони развој ИКТ сектора Србије, да, према оцени „Paypal“-а не постоје препреке за долазак те компаније у нашу земљи и да смо део њеног бизнис плана.
Према његовим речима, ми смо у групи са Македонијом, Црном Гором и још неким земљама и када оне буду испуниле све услове, „Paypal“ ће доћи у Србију.

Додао је да до тада треба радити на елиминацији проблема коју су препрека за обављање електронске трговине.

Према речима Лазаревића, једна од највећих препрека јесте немогућност функционисања е-фактура, јер, иако може да се изда електронски рачун, он се мора водити у књигама у папирном облику.

Лазаревић је рекао да је, такође, потребна измена Закона о рачуноводству и Закона о девизном пословању, као и усвајање закона о платним услугама који ће омогућити „ем-пејмент“, односно плаћање мобилним телефоном.

„Када се те тешкоће уклоне и направи платни систем прилагођен развоју е-пословања, на привреди ће бити да понуди услуге корисницима, а то ће, опет, подстаћи развој брзог интернета“, закључио је Лазаревић.