Одржан округли сто о Нацрту закона о туризму

Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Привредна комора Србије (ПКС) организовали су у петак 8.јуна 2018. године у просторијама ПКС-а у Ресавској 15, Београд, округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о туризму.

Скуп је отворио државни секретар за туризам Мирослав Кнежевић који је навео да је Нацрт закона о туризму настао као резултат анализе стања на туристичком тржишту и сагледавања проблема са којим се суочавају актери туристичке привреде, као и други субјекти који обављају привредну делатност која је непосредно повезана са туризмом.

Нацрт закона о туризму треба да унапреди услове пословања привредних субјеката и заштите права потрошача у туризму. Смањење сиве економије један је од приоритених задатака поменутог Нацрта закона. Такође, у циљу даљег развоја туризма у Републици Србији указала се потреба за унапређењем координације рада туристичких организација на свим нивоима (централни, регионални, локални) ради ефикасније промоције, али и остваривања што бољих синергетских ефеката узимајући у обзир ограничена буџетска средства.

Након што су представници Министарства изложили предложена решења из Нацрта закона о туризму, учесници округлог стола, представници привредног сектора, академске заједнице и стручњаци у овој области, у форми питања и коментара, изнели су своје ставове о тексту поменутог Нацрта закона.

Примедбе, предлози и сугестије и даље се могу достављати електронским путем на е-маил адресу: turizam@mtt.gov.rs или поштом на адресу Омладинских бригада 1, Београд, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о туризму”.