Обавезна информатика ка потпуној модернизацији наставе

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да је увођење обавезног предмета информатика и рачунарство у основно образовање, корак ка потпуној модернизацији наставе у складу са захтевима времена.

Она је оценила да је осавремењени план наставе за други циклус основног образовања, који је сачинио Завод за унапређење образовања и васпитања, знак да је и институционално препозната потреба младих за иновативним и адекватним програмом у настави.

Обавезна информатика ка потпуној модернизацији наставе

„Овај предмет ће допринети, између осталог, мотивацији већег броја ученика да размишљају у правцу избора програмерске каријере, али ће исто тако подстаћи развој дигиталних вештина и код оне деце која су својим афинитетима ближа неким другим областима, које нису уско везане за сектор информационих технологија. Не треба заборавити ни да информатичко размишљање помаже у учењу, развијајући вештине селекције и повезивања информација“, истакла је Матић.

„Деца су већ корисници дигиталних технологија и потребно је обезбедити им и дигитални образовни програма на националном нивоу, како би се избегла неједнакост у коришћењу дигиталних технологија, односно спречило даље продубљивање социјално-економски јаза“, закључила је државни секретар.