Обавештење о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста у Републици Србији

Влада Републике Србије, на седници одржаној 13.фебруара 2018.године, усвојила је Уредбу о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији РС.

Министарство трговине туризма и телекомуникација објавило је Обавештење којим се туристичке организације, организатори туристичког путовања, информишу да могу остварити право на субвенцију за организовано туристичко путовање, односно за организовање дела туристичког путовања.

Право на доделу субвенција имају туристичке агенције организатори туристичког путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу.

Корисник субвенције има право на доделу средстава субвенција по реализацији организованог довођења туристичких група страних туриста од стране корисника субвенција ( организовано туристичко путовање), односно организованог довођења туристичких група страних туриста од стране туристичке агенције из иностранства, у којој реализацији корисник субвенције наступа као локални агент (организовање дела туристичког путовања).

Износ средстава субвенција, које може да оствари корисник субвенција за организовано туристичко путовање по једном страном туристи износи 10 евра за остварених три до пет ноћења, односно 15 евра за остварених шест и више ноћења утврђених програмом путовања.

Износ средстава субвенција, које може да оствари корисник субвенција за организовање дела туристичког путовања, односно за организацију и реализацију најмање две услуге, износи 5 евра по једном страном туристи. У овом случају корисник субвенције наступа као локални агент стране туристичке агенције, која на основу сопственог програма путовања , организовано доводи туристичку групу од најмање 15 страних туриста, са боравком у категорисаним угоститељским објектима смештај у периоду од најмање три ноћења, на територији РС.

Обавештење, прописани обрасци и препоручена изјава о додељеној државној помоћи могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs
Захтев са пратећом документацијом, подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр.22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Изјава о додељеној државној помоћи
10.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Обавештење
111.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 1
15.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 2
20.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 3
18.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...