Нови закон осујетиће слање пошиљака забрањеног садржаја

Инспектори за поштанске услуге у сарадњи са представницима полицијске управе и инспекторима заштите животне средине, спровели су ванредни теренски надзор у Јагодини у четвртак, 16.августа 2018. године, након што је у оштећеном поштанском пакету, послатом из Јагодине у Нови Сад, пронађена жива змија, што према постојећем Закону о поштанским услугама представља забрањен садржај поштанске пошиљке.

Надлежне службе су утврдиле да је пакет послат од стране пошљаоца из Јагодине, против кога је поднета је кривична пријава због злостављања животиња и фалсификовања исправа, с обзиром да је пошиљалац навео неистините податке који се односе на садржину пошиљке у поштанским исправама.

Нови закон осујетиће слање пошиљака забрањеног садржаја

„Имајући у виду бројне опасности, које могу настати услед слања пошиљака са недозвољеним садржајем, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је унапредило постојећу регулативу како би додатно заштитило грађане од оваквих ситуација. С тим у вези, сачињен је Предлог закона о поштанским услугама, који је у новембру усвојен од стране Владе и за који се очекује да ће у најкраћем могућем року бити усвојен и у Народној Скупштини“, изјавила је државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић.

Државни секретар је нагласила да ће се овим законским решењем увести обавеза идентификације пошиљалаца откупних, вредносних, и пошиљака са личним уручењем и евидентирања регистарског броја личних исправа пошиљалаца, односно прималаца наведених пошиљака, у циљу спречавања оваквих опасности по грађане, као и у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма и промета робе нерегистрованих субјеката.