Мреже нове генерације за Јединствено дигитално тржиште

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да је усвајањем Стратегије развоја мрежа нове генерације до 2023. године, Влада Србије показала спремност за потпуну дигиталну трансформацију привреде и пословања у Републици Србији.

„Стратегија развоја мрежа нове генерације дефинише мере обезбеђивања инфраструктуре за развој Јединственог дигиталног тржишта у Републици Србији, у складу са стратешким оквиром Европске уније у овој области. Прикључивање наше економије Јединственом дигиталном тржишту омогућиће убрзани развој на свим привредним пољима“, рекла је Матић.

Мреже нове генерације за Јединствено дигитално тржиште

Она је додала и да Стратегија садржи анализу области информационо комуникационих технологија, на основу које је препознато да улагање у област ширoкoпojaснoг приступa директно утиче на повећање броја радних места, развој малих и средњих предузећа, конкурентност свих сектора привреде и унапређење квалитета живота грађана.

„Стратегија промовише употребу рачунарства у облаку и Интернета ствари, као и развој мобилних система пете генерације (5G)“, навела је Матић, истичући да је унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у Републици Србији, важно и јер се применом новог Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, који је усвојен крајем прошле године, очекује повећање потребе за применом клауда (рачунарства у облаку), који је добио законски оквир.

„Дефинисане су мере којима ће органи државне управе омогућити примену нових технологија, пораст укупне вредности индекса конкурентности, обезбедити доступност инфраструктури електронских комуникација и проширити скуп услуга које се могу наћи у понуди како резиденцијалним тако и пословним корисницима“, закључила је државни секретар.

Влада Србије усвојила је Стратегију развоја мрежа нове генерације до 2023. године, на седници 19. априла, на предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација.