Министарство трговине није надлежно за контролу безбедности хране

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација нема никакве надлежности када је у питању контрола исправности млека и других прехрамбених производа, јер је Тржишна инспекција, по закону, задужена за контролу исправности искључиво индустријских непрехрамбених производа, каже државни секретар, Драгован Милићевић.

„Законом о безбедности хране из 2009. године јасно је дефинисано да је контрола исправности млека и осталих прехрамбених производа у надлежности других инспекцијских служби, што недвосмислено указује да Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација ни у формалном ни у суштинском смислу није надлежно за контролу безбедности прехрамбених производа“, објаснио је он.

Милићевић је указао да министарство пружа пуну подршку ветеринарској инспекцији и осталим надлежним институцијама у утврђивању чињеница везаних за постојање сумњи у исправност млека, које су се претходних дана појавиле у јавности.

Он је изразио уверење да ће обављене анализе и мере које се предузимају бити у интересу заштите здравља свих потрошача у Србији и безбедности тржишта прехрамбених производа.

Милићевић је мишљења да треба размотрити и могућност измене појединих законских решења, пре свега Закона о безбедности хране.

„На тај начин би у кризним ситуацијама, као што је тренутна, била омогућена бржа размена информација и адекватна реакција надлежних органа, пре свега у смислу утврђивања система преко којег се јавност обавештава о небезбедном производу, што садашњим законом није прецизно дефинисано“, додао је он.