Ministarstvo trgovine nije nadležno za kontrolu bezbednosti hrane

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija nema nikakve nadležnosti kada je u pitanju kontrola ispravnosti mleka i drugih prehrambenih proizvoda, jer je Tržišna inspekcija, po zakonu, zadužena za kontrolu ispravnosti isključivo industrijskih neprehrambenih proizvoda, kaže državni sekretar, Dragovan Milićević.

„Zakonom o bezbednosti hrane iz 2009. godine jasno je definisano da je kontrola ispravnosti mleka i ostalih prehrambenih proizvoda u nadležnosti drugih inspekcijskih službi, što nedvosmisleno ukazuje da Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija ni u formalnom ni u suštinskom smislu nije nadležno za kontrolu bezbednosti prehrambenih proizvoda“, objasnio je on.

Milićević je ukazao da ministarstvo pruža punu podršku veterinarskoj inspekciji i ostalim nadležnim institucijama u utvrđivanju činjenica vezanih za postojanje sumnji u ispravnost mleka, koje su se prethodnih dana pojavile u javnosti.

On je izrazio uverenje da će obavljene analize i mere koje se preduzimaju biti u interesu zaštite zdravlja svih potrošača u Srbiji i bezbednosti tržišta prehrambenih proizvoda.

Milićević je mišljenja da treba razmotriti i mogućnost izmene pojedinih zakonskih rešenja, pre svega Zakona o bezbednosti hrane.

„Na taj način bi u kriznim situacijama, kao što je trenutna, bila omogućena brža razmena informacija i adekvatna reakcija nadležnih organa, pre svega u smislu utvrđivanja sistema preko kojeg se javnost obaveštava o nebezbednom proizvodu, što sadašnjim zakonom nije precizno definisano“, dodao je on.